Európai természetvédelmi témájú oldalak

A LIFE program hivatalos honlapja

www.ec.europa.eu/environment/life/home.htm

A Natura 2000 hálózat hivatalos honlapja

www.ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

EUROSITE

www.eurosite-nature.org

European Environment Agency

www.eea.europa.eu

A Natura 2000 hálózat magyar honlapja: www.natura.2000.hu

 

Jelenleg futó és lezárult LIFE-Természet pályázatok Magyarországon

Tájrehabilitáció a Hortobágyi Nemzeti Parkban

www.life2002.hnp.hu

Nagy-vókonyai vizes és pusztai élőhely rehabilitáció

www.hortobagyte.hu

A réti angyalgyökér élőhelyeinek gyakorlati védelme

www.e-misszio.hu

Hullámtéri gazdálkodás a Közép-Tisza mentén

www.tiszalife.hu

Az emlős nagyragadozók hosszú távú védelmének megalapozása Magyarországon

www.vmi.szie.hu/life/netmagy2004/netmagy2004.htm

A parlagi sas védelme Magyarországon

www.imperialeagle.hu/

Pannon tölgyesek és dolomit gyepek élőhelyrekonstrukciója a Kis- és Nagy Szénáson

www.szenas.hu

A túzok védelme Magyarországon

www.tuzok.hu

A kipusztulással fenyegetett rákosi vipera védelmének megalapozása

www.mme.hu/rakosivipera

A Beregi-síkság komplex élőhelyrehabilitációja

www.lifebereg.hnp.hu

Gyepterületek rekonstrukciója és mocsarak védelme Egyek-Pusztakócson

www.life2004.hnp.hu/index_hu.html

Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon

www.mme.hu

A kékvércse védelme a pannon régióban

www.kekvercse.mme.hu

A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében

www.kerecsensolyom.mme.hu

Élőhely-helyreállítás és gyepkezelés a Felső-Kongó-mezőn

www.life-tapolcaimedence.hu

Az euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek és pannon homoki gyepek megőrzése a Nagykőrösi pusztai tölgyesek Natura 2000 területen

www.pusztaitolgyesek.hu

A pannon endemikus tartós szegfű megőrzése

www.tartosszegfu.hu

Kiemelt fontosságú élőhelyek és fajok helyreállítása és megőrzése a Kelet-Bakony térségben

www.keletibakony.hu

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek természetvédelmi célú helyreállítása és megőrzése

www.kisalfoldihomokpuszta.blog.hu

Közösségi jelentőségű ártéri élőhelyek védelme a Béda-Karapancsa különleges természetvédelmi területen található Szabadság-szigeten és mellékágánál

www.szabadsagsziget.hu

 

A magyarországi Nemzeti Park Igazgatóságok elérhetőségei

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

www.anp.hu

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság

www.bfnp.hu

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

www.bnp.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

www.ddnp.hu

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

www.dunaipoly.hu

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

www.fhnp.hu

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

www.hnp.hu

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

www.knp.hu

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

www.kmnp.hu

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

www.onp.nemzetipark.gov.hu

 

A projekt az Európai Unio Life+ programjának támogatásával valósul meg.