Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /srv/www/turjanvidekhu/www/turjanvidek.hu/inc/function.php on line 28
Turjánvidék | Története

TÖRTÉNETE

A lőtéri terület több mint 100 éve elsődlegesen honvédelmi rendeltetésű és ez alapvetően meghatározta a táj mai képének alakulását. Az évszázados extenzív használat hosszú időn keresztül csaknem változatlan növényzetet tartott fenn a mélyebb fekvésű területeken. A III. katonai felmérés 100 évnél idősebb térképén a vizes erdőfoltok és rétek ugyanúgy helyezkednek el, mint ma. Lényegi változás csak az 1970-es évek elejétől kezdődött, részben azért, mert a lecsapolások ekkor kezdték igazán éreztetni hatásukat, részben pedig a mezőgazdaság ekkor tért rá az intenzív műtrágyázásos rétgazdálkodásra.

Jelentős változások történtek azonban a magasabban fekvő homokvidéken. A száraz homokbuckák gyepjei és a nyáras-borókások kisebb-nagyobb foltokban megmaradtak ugyan, de az elmúlt 200 évben az ember mindent megtett, hogy a mozgó homokot valami módon megkösse. Ennek elsődleges eszköze az akác volt. Később feketefenyőt, erdeifenyőt is ültettek, és újabban nemesnyarakat is. Így az egykori homokbuckás vidék jelentős részét ma tájidegen kultúrerdő borítja. A homokbuckák közötti mélyedésekben valamikor tölgyesek voltak, ezeknek csak hírmondói maradtak. Ma helyükön zömmel akácosok találhatók.

 

VÉDETTSÉGI HELYZET

A Turjánvidék Natura 2000 terület több mint 12 000 ha-os, melyből a déli területegység kb. 7300 ha. A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részét képezi a Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület is, mely 1965 óta országos védelem alatt áll. A fokozottan védett terület kiterjedése 146 ha.

A pályázati területen ex lege védett lápterületek is találhatóak.

A terület nagy része a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületéhez tartozik.

 

 

 

TULAJDONJOG, KEZELÉS, HASZNÁLAT

 

A Natura 2000 terület déli egységének nagy része, kb. 75 %-a a Magyar Állam tulajdonában van. A vagyonkezelői feladatokat a Honvédelmi Minisztérium szervezetei látják el a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótéren, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pedig a Dabasi Turjános Természetvédelmi Területen.

A Natura 2000 terület déli egységének nagy részét jelenleg is lőtérként használják. A katonai és a természetvédelmi használat a leginkább jellemző, a mezőgazdasági hasznosítás másodlagos. Az erdő- és gyepterületeket a Honvédelmi Minisztérium Budapesti Erdőgazdaság Zrt. kezeli. A területet vadászatra is hasznosítják. A területen észlelt illegális tevékenységek a következők: illegális anyagkitermelés (elsősorban homok), illegális hulladék-elhelyezés, technikai sportok (quad, motocross), valamint illegális fakitermelés (falopás).

A Turjánvidék Natura 2000 terület egészén a természetvédelmi kezelői szempontokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság érvényesíti. Az illetékes természetvédelmi hatóság a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

 

A projekt az Európai Unio Life+ programjának támogatásával valósul meg.