Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /srv/www/turjanvidekhu/www/turjanvidek.hu/inc/function.php on line 28
Turjánvidék | Védett fajok

VÉDETT FAJOK A TERÜLETEN

NÖVÉNYEK

Magyar név Tudományos név
homoki cickafark Achillea ochroleuca
csengettyűvirág Adenophora liliifolia
konkoly Agrostemma githago
báránypirosító Alkanna tinctoria
pézsmahagyma Allium moschatum
bunkós hagyma Allium sphaerocephalon
vitézvirág Anacamptis pyramidalis
fürtös homokliliom Anthericum liliago
réti őszirózsa Aster sedifolius
érdes csüdfű Astragalus asper
gyapjas csüdfű Astragalus dasyanthus
szártalan csüdfű Astragalus excapus
tömött zabfű Avenula compressa
gyíkpohár Blackstonia acuminata
homoki imola Centaurea arenaria
budai imola Centaurea sadleriana
fehér madársisak Cephalanthera damasonium
piros madársisak Cephalanthera rubra
kisfészkű aszat Cirsium bracycephalum
réti iszalag Clematis integrifolia
homoki kikerics Colchicum arenarium
szürke poloskamag Corispermum canescens
fényes poloskamag Corispermum nitidum
tarka sáfrány Crocus reticulatus
hússzínű ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata
tartós szegfű Dianthus diutinus
kései szegfű Dianthus serotinus
buglyos szegfű Dianthus superbus
szálkás pajzsika Dryopteris carthusiana
kék szamárkenyér Echinops ruthenicus
csikófark Ephedra distachya
Vörösbarna nőszőfű Epipactis atrorubens
széleslevelű nőszőfű Epipactis helleborine
mocsári nőszőfű Epipactis palustris
keskenylevelű gyapjúsás Eriophorum angustifolium
Szent László-tárnics Gentiana cruciata
kornistárnics Gentiana pneumonanthe
mocsári kardvirág Gladiolus palustris
szúnyoglábú bibircsvirág Gymnadaenia conopsea
homoki fátyolvirág Gypsophila arenaria
homoki szalmagyopár Helichrysum arenarium
homoktövis Hippophae rhamnoides
békaliliom Hottonia palustris
homoki nőszirom Iris arenaria
pázsitos nőszirom Iris graminea
apró nőszirom Iris pumila
szibériai nőszirom Iris sibirica
fátyolos nőszirom Iris spuria
tarka nőszirom Iris variegata
kisfészkű hangyabogáncs Jurinea mollis
mocsári lednek Lathyrus palustris
nyári tőzike Leucojum aestivum
sárga len Linum flavum
borzas len Linum hirsutum
békakonty Listera ovata
epergyöngyike Muscari botryoides
madárfészek Neottia nidus-avis
fehér tündérrózsa Nymphea alba
homoki vértő Onosma arenaria
kígyónyelv Ophioglossum vulgatum
légybangó Ophrys insectifera
szarvasbangó Ophrys scolopax ssp. Cornuta
pókbangó Ophrys sphecodes
poloskaszagú kosbor Orchis coriophora
mocsári kosbor Orchis laxiflora ssp. Palustris
vitézkosbor Orchis militaris
agárkosbor Orchis morio
sömörös kosbor Orchis ustulata
homoki kocsord Peucedanum arenarium
óriás útifű Plantago maxima
fekete kökörcsin Pulsatilla pratensis ssp. nigricans
nádi boglárka Ranunculus lingua
szürkés ördögszem Scabiosa canescens
kormos csáté Schoenus nigricans
homoki varjúháj Sedum hillebrandtii
mocsári nőszőfű Senecio paludosus
homoki árvalányhaj Stipa borysthenica
kései pitypang Taraxacum serotinum
tőzegpáfrány Thelypteris palustris
homoki bakszakáll Tragopogon floccosus
fehér zászpa Veratrum album
pusztai meténg Vinca herbacea
hosszúlevelű fürtösveronika Veronica longlifolia
ligeti csillagvirág Scilla vindobonensis

 

 

ÍZELTLÁBÚAK
Magyar név Tudományos név
karéjos keresztespók Argiope lobata
bikapók Eresus cinnaberinus
szongáriai cselőpók Lycosa singoriensis
pokoli cselőpók Gelycosa vultuosa
barbársáska Calliptamus barbarus
magyar tarsza Isophya costata
sisakos sáska Acrida ungarica
tőrös szöcske Gampsocleis glabra
fogasfarkú szöcske Polysarcus denticauda
borókacincér Semanotus russicus
bütyköshátú ormányosbogár Herpes porcellus
diófacincér Aegosoma scabricorne
foltos sziki homokfutrinka Calomera littoralis nemoralis
hengeres szalmacincér Theophilea subcylindricollis
homoki zömökdíszbogár Acmaeoderella mimonti
homoki gyalogcincér Dorcadion decipiens
hosszúcsápú szalmacincér Calamobius filum
imádkozó sáska Mantis religiosa
keskenyfedőjű élősdibogár Stenoria apicalis
kétszínű fogólábú-fátyolka Mantispa styriaca
kis érdes futrinka Carabus scabriusculus
kis hőscincér Cerambyx scopolii
kis ragyás futrinka Carabus cancellatus
kis szarvasbogár Dorcus parallelipipedus
kiskunsági selymes futrinka Carabus convexus kiskunensis
magyar futrinka Carabus hungaricus
magyar virágbogár Protaetia ungarica
mezei futrinka Carabus granulatus
nagy aknásfutó Acinopus ammophilus
nagy hőscincér Cerambyx cerdo
nyárfa-díszbogár Dicerca aenea
óriás galacsinhajtó Scarabeus affinis
óriás tőrösdarázs Megascolia maculata
orrszarvú bogár Oryctes nasicornis
öves homokfutrinka Cicindela hybrida
pannon alföldi homokfutrinka Cicindela soluta
pannon hólyaghúzó Mylabris pannonica
pompás útonállódarázs Batazonellus lacerticidus
pompás virágbogár Protaetia aeruginosa
pusztai hangyaleső Acanthaclisis occitanica
rákosi keleti kékfutrinka Carabus violaceus
sarkantyús darázsbogár Macrosiagon tricuspidatum
skarlátbogár Cucujus cinnabarinus
smaragdzöld virágbogár Protaetia affinis
szárnyas futrinka Carabus clathratus
szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis
vörhenyes csorvány Glaresis rufa
atalantalepke Vanessa atalanta
buckabagoly Staurophora celsia
c-betűs lepke Polygonia c-album
citromlepke Gonepteryx rhamni
csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria
csőröslepke Libythea celtis
csücskös sziklaaraszoló Odontognophos dumetatus
díszes medvelepke Arctia festiva
fecskefarkú lepke Papilio machaon
galajszender Hyles galli
gozmány csuklyásbagoly Shargacucullia gozmanyi
homoki csuklyásbagoly Cucullia balsamitae
homoki szemeslepke Hyponephele lupinus
kardoslepke Iphiclides podalirius
kék övesbagoly Catocala fraxini
kis nappali-araszoló Archierias puella
kis tűzlepke Lycaena thersamon
közönséges szemeslepke Arethusana arethusa
nagy gyöngyházlepke Argynnis paphia
nagy rókalepke Nymphalis polychloros
nagy tűzlepke Lycaena dispar
nappali pávaszem Inachis io
pöszörszender Hemaris fuciformis
sárgasávos fehéraraszoló Perizoma flavofasciata
szürkés hangyaboglárka Maculinea alcon
tarka szemeslepke Chazara briseis
törpeszender Proserpinus proserpina
vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius
zöldes gyöngyházlepke Argynnis pandora

 

MADARAK

Magyar név Tudományos név
kenderike Carduelis cannabina
héja Accipiter gentilis
nádirigó Acrocephalus arundinaceus
foltos nádiposzáta Acrocephalus schoenobaenus
cserregő nádiposzáta Acrocephalus scirpaceus
mezei pacsirta Alauda arvensis
parlagi pityer Anthus campestris
szürke gém Ardea cinerea
fülesbagoly Asio otus
kuvik Athene noctua
ugartyúk Burhinus oedicnemus
egerészölyv Buteo buteo
gatyásölyv Buteo lagopus
fehér gólya Ciconia ciconia
fekete gólya Ciconia nigra
barna rétihéja Circus aeruginosus
hamvas rétihéja Circus pygargus
szalakóta Coracias garrulus
csóka Corvus monedula
fürj Coturnix coturnix
haris Crex crex
kakukk Cuculus canorus
molnárfecske Delichon urbica
nagy fakopáncs Dendrocopos major
citromsármány Emberiza citrinella
vörösbegy Erithacus rubecula
kis sólyom Falco columbarius
kabasólyom Falco subbuteo
vörös vércse Falco tinnunculus
kékvércse Falco vespertinus
erdei pinty Fringilla coelebs
búbospacsirta Galerida cristata
füsti fecske Hirundo rustica
tövisszúró gébics Lanius collurio
nagy őrgébics Lanius excubitor
kis őrgébics Lanius minor
dankasirály Larus ridibundus
nagy goda Limosa limosa
gyurgyalag Merops apiaster
barna kánya Milvus migrans
barázdabillegető Motacilla alba
nagy póling Numenius arquata
hantmadár Oenanthe oenanthe
sárgarigó Oriolus oriolus
túzok Otis tarda
kék cinege Parus coeruleus
széncinege Parus major
fogoly Perdix perix
házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros
csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita
zöld küllő Picus viridis
partifecske Riparia riparia
rozsdás csuk Saxicola rubetra
vadgerle Streptopelia turtur
macskabagoly Strix aluco
barátposzáta Sylvia atracapilla
karvalyposzáta Sylvia nisoria
fekete rigó Turdus merula
gyöngybagoly Tyto alba
búbos banka Upupa epops
bíbic Vanellus vanellus
kígyászölyv Circaetus gallicus
rétisas Haliaeetus albicilla
mezei pacsirta Alauda arvensis
tengelic Carduelis carduelis
holló Corvus corax
karvaly Accipiter nisus
nagy kócsag Egretta alba
darázsölyv Pernis apivorus
kékes rétihéja Circus cyaneus
kerecsensólyom Falco cherrug
réti fülesbagoly Asio flammeus
lappantyú Caprimulgus europaeus
sarlósfecske Apus apus
kis fakopáncs Dendrocopos minor
fekete harkály Dryocopus martius
kerti rozsdafarkú Phoenicurus phoenicurus
cigánycsuk Saxicola torquata
énekes rigó Turdus philomelos
szőlőrigó Turdus iliacus
léprigó Turdus viscivorus
őszapó Aegithalos caudatus
mezei veréb Passer montanus
zöldike Carduelis chloris

 

 

KÉTÉLTŰEK

Magyar név Tudományos név
barna ásóbéka Pelobates fuscus
barna varangy Bufo bufo
dunai gőte Triturus dobrogicus
nagy tavibéka Pelophylax ridibundus
kecskebéka Pelophylax kl. esculentus
mocsári béka Rana arvalis
pettyes gőte Lissotriton vulgaris
tarajos gőte Triturus cristatus
vöröshasú unka Bombina bombina
zöld levelibéka Hyla arborea
zöld varangy


Bufo viridis

 

HÜLLŐK

Magyar név Tudományos név
fürge gyík Lacerta agilis
homoki gyík Podarcis tauricus
mocsári teknős Emys orbicularis
rákosi vipera Vipera ursinii rakosiensis
rézsikló Coronella austriaca
vízisikló Natrix natrix
zöld gyík Lacerta viridis

 

EMLŐSÖK

Magyar név Tudományos név
erdei cickány Sorex araneus
keleti sün Erinaceus concolor
korai denevér Nyctalus noctula
közönséges denevér Myotis myotis
menyét Mustela nivalis
ürge Spermophilus citellus
vakond Talpa europaea
 

A projekt az Európai Unio Life+ programjának támogatásával valósul meg.